Kategoriarkiv: Juridik

Arvsrätt – ett känsligt och krångligt kapitel

Arvsrätt kan leda till ett familjedrama av sällan skådat slag. Det går att undvika genom att skriva ett testamente med hjälp av en juridiskt sakkunnig person.

Att på egen hand reda ut frågor om arvsrätt, kan vara som att försöka sätta ihop IKEA-möbler utan bruksanvisning – man tror att man har kontroll tills man inser att skruven inte passar. Svensk arvsrätt, med dess medeltida rötter, är där för att se till att allt går rättvist till – i teorin. Praktiken kan se annorlunda ut och ämnet arvsrätt kan verkligen dra fram det bästa, och det sämsta, ur människan.

Lagen är tydlig: det finns regler för hur allt skall fördelas, om man inte redan uttryckligen har bestämt annorlunda i ett testamente. Och här kommer vändpunkten – även om ett testamente har skrivits kan det finnas lagliga krav som måste uppfyllas. Detta kan orsaka ett familjedrama, som om det inte vore nog med sorgetiden.

Att vara eller inte vara berättigad till arvsrätt

De familjebildningar som idag finns kan ställa till problem, exempelvis frågor om sambor och arvsrätt. En situation så komplicerad att det kan kännas som att lösa ett korsord – på ett språk man inte behärskar. Om du inte har skrivit ner dina önskemål i ett testamente, har din sambo ungefär lika mycket rätt att ärva dig som hon eller han har att vinna på lotto – möjligt, men inte särskilt sannolikt.

Hur ska den gå till väga som vill fördela sina ägodelar i ett testamente? Det bästa är att skriva ner sina önskemål och därefter låta en advokat utforma ett korrekt testamente som uppfyller alla tänkbara lagkrav.

För att kunna få mer information besök hemsida: arvsrätt.nu

Detta gäller vid en vårdnadstvist

Det händer tyvärr att föräldrar till ett barn hamnar i en vårdnadstvist. Men är delad vårdnad alltid bäst och måste barnet bo lika mycket hos båda föräldrarna?

En vårdnadstvist uppstår vanligtvis i samband med att två vårdnadshavare väljer att gå skilda vägar och separerar. Man kan exempelvis ha svårt att komma överens om hos vilken av föräldrarna som barnet ska bo, eller var det ska gå i skolan. I Sverige anses det bäst med delad vårdnad då barnet har rätt till båda sina föräldrar.

Men om den ena föräldern har problem med exempelvis narkotikamissbruk eller utsätter barnet för fysisk eller psykisk misshandel kan denne fråntas vårdnaden. Då får den andre parten i stället enskild vårdnad om barnet. Detta betyder inte per automatik att den förälder som fråntas vårdnaden inte har rätt att träffa barnet.

Ibland måste en vårdnadstvist lösas i domstol

Vårdnadstvister är ofta väldigt komplicerade. Det händer att vårdnadstvister också måste lösas i domstol. Då är det extra viktigt att man har en erfaren advokat till sin hjälp som även är specialiserad på vårdnadstvister. Inte sällan blir en vårdnadstvist långvarig och det tar tid innan man kommer fram till en lösning.

En kunnig och erfaren advokat finns med hela vägen och ger råd hur man som förälder ska agera för att processen ska fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att känna till att domstolen alltid ser till barnets bästa och dömer också därefter. Vad som blir bäst för föräldrarna spelar ingen som helst roll.

Rättshjälp vid narkotikabrott

Narkotikabrott blir allt vanligare i vårt samhälle. Men åker du dit så riskerar du fängelse. Då behöver du en försvarsadvokat som är väl insatt i området.

Narkotikabrott blir vanligare och vanligare. Risken är faktiskt att det finns personer, ofta ungdomar, som är lätta att förleda och som tror att det inte är olagligt att bruka narkotika, eftersom de känner till så många andra som gör det.

Men den svenska lagen är tydlig. Det är inte tillåtet att bruka narkotika eller att inneha sådan, inte ens om det “bara” är för eget bruk. Detta gäller förstås inte om någon har drogat dig i smyg, eller planterat narkotiska preparat på dig. Men du kan bli åtalad ändå – det är domstolens sak att avgöra hur landet ligger.

Narkotikabrott av olika grad

Oavsett om du blivit ditsatt eller om du framställt, använt, förvarat eller langat narkotika så gäller att om polisen tar dig så kan du bli åtalad, med risk för att sättas i fängelse. Och då gör du klokt i att skaffa dig en försvarsadvokat. Den möjliga påföljden är ju tämligen allvarlig.

Den försvarsadvokat som du väljer bör naturligtvis vara väl insatt i det aktuella lagområdet. Även om du är – och erkänner dig – skyldig, så kan en sådan advokats insats bidra till att straffet mildras. Det kan till exempel finnas förmildrande omständigheter som denne kan lyfta fram, och åtalspunkten kan ändras från det som kallas normalbrott till ringa narkotikabrott, eller från grovt narkotikabrott till normalbrott. Skillnaden kan vara helt avgörande för dig.

För att läsa mer kring narkotikabrott kan du gå till denna sida: https://www.narkotikabrott.nu/

Hjälper till med personliga ärende

Inom familjerätten arbetar man med många olika ärenden. Det har oftast med mycket personliga saker att göra. Vanliga återkommande frågor är just om äktenskapsbalken och föräldrabalken.

Om man står i ett vägkors där man inte kan komma överens med sin partner, eller före detta partner, då kan man behöva en advokat specialiserad på familjerätt i Helsingborg. De kan hjälpa till att reda ut de frågor ni har. Det kan vara hur ni ska fördela ägodelarna när ni går skilda håll, det kan även vara vem som ska ha vårdnaden om barnen om något händer. Man behöver inte vänta på att något kan hända, man kan vara ute i god tid och diskutera samt ta hjälp med detta redan innan. Många hoppas att man kan leva ihop i resten av livet och för en del håller det, men dessvärre inte för alla.

Brett område

Om man kollar på alla de juridiska bitar som finns så inser man snabbt hur otroligt stort och komplext det kan vara. Det finns så många olika inriktningar att en och samma advokat kan inte vara proffs på alla områden. Men det betyder inte att de inte kan mer än ett område. Om du behöver hjälp med familjerätten ska du givetvis se till att advokaten som hjälper dig är proffs på just det området. Att gå till familjerätten är frivilligt, detta hittar man i sin egen kommun. Gäller det just barn tar man alltid hänsyn till barnets bästa och lyssnar på vad det har att säga.