Kontorsflytt – planering är A och O 

Att man som företag byter lokaler är i sak inte ovanligt. Man kan behöva ett miljöombyte som en följd av att en ny adress kan skapa en ny attraktionskraft. Man kan behöva större lokaler som en följd av att man expanderar och behöver anställa fler – och man kan se det motsatta där man i lite mer bistra tider säger upp personal och flyttar till mindre lokaler. 

Oavsett vilket så kommer en kontorsflytt att vara ett projekt som är långt ifrån så enkelt som man tänker sig. Tror man att det handlar om att kontakta en flyttfirma och bara flytta alla inventarier, all utrustning och allt annat så tror man fel. 

Vad ska flyttas – och hur lång tid tar det? 

En kontorsflytt måste alltid planeras och i synnerhet gäller detta om det handlar om ett större företag. Genom att först och främst anlita en partner med kunskap om kontorsflytt och med erfarenhet av planeringsarbetet så kan man som företag räkna med en smidigare flytt. En smidigare flytt där man ser att tid är pengar, att effektiviteten lönar sig och där de anställda kan slippa den oro som en flytt kan föra med sig. 

Att allting också i slutändan kan flyttas på ett professionellt sätt – utan att saker försvinner eller går sönder – är det viktiga som planeringen för med sig. Det möjliggör att arbetet kan avslutas i de gamla lokalerna och direkt sättas igång igen i de nya lokaler man ska husera i. 

Rätt partner inom företagsflytt sparar pengar 

Som sagt, tid är pengar. Rätt partner inom en företagsflytt kan, genom sitt sätt att planera, kommunicera och inventera – tillsammans med dig som beställare – skapa en flytt där den positiva andan behålls genom hela projektet. 

Vad ska behållas, vilka saker kan man sälja, hur mycket får plats i de nya lokalerna och var ska allting ställas? Genom att skapa en plan innan en kontorsflytt i rent fysisk mening tar vid så skapar man en både effektiv och smidig lösning. Välj alltid rätt företag i samband med att ni ska flytta.