Advokatbyrå Göteborg – ta professionell hjälp

Att hamna i en tvist eller vara misstänkt för något brott innebär att man kommer att vara i behov av professionell hjälp rent juridiskt. Att välja en advokatbyrå i Göteborg är att välja en trygg, säker och kvalitativ lösning. Ser man till skillnaden mellan en advokat och en jurist så är förra titeln skyddad. 

Vem som helst får egentligen kalla sig jurist – men för att erhålla titeln advokat så måste man dels ha en gedigen utbildning, dels har gjort ett visst antal timmar i praktik och dels också fått en ansökan till Advokatförbundet godkänd. Att välja en advokatbyrå i Göteborg snarare än att gå till en byrå bestående av jurister borgar således för en större säkerhet. 

Beroende på vilket ärende man behöver hjälp med så kan man också välja advokatbyrå utifrån deras spetsegenskaper. Vissa byråer har specialiserat sig på exempelvis humanjuridik – Brottmål, Familjerätt, Migrationsrätt etc – medan andra advokatbyråer mer riktat in sig på exempelvis affärsjuridik och där man hjälper både större företag och privatpersoner med juridisk hjälp i samband med exempelvis upprättande av avtal eller med att lösa olika tvister. 

Här kan man även se tydliga inriktningar inom exempelvis humanjuridiken och där en advokatbyrå har sina spetsar riktade mot exempelvis Brottmål eller mot Familjerätt. Det senare kan då innebära att du kan söka hjälp med allt från vårdnadstvister vidare till arvstvister eller med en skilsmässa. Oavsett vad du behöver hjälp med – se till att den advokatbyrå du kontaktar har rätt kompetens inom området i fråga. 

Kostnaden för en advokatbyrå varierar 

Hur mycket kostar det då att anlita en advokatbyrå i Göteborg? Allt beror på ärendets natur och vad du behöver för typ av hjälp. Man har olika möjligheter dessutom. Handlar det om olika tvistemål så kan man använda det egna rättsskyddet – som finns i hemförsäkringen – för att bekosta delar av arvodet. Om man saknar rättsskydd – eller om det, beroende på tvisten, inte kan användas – så kan man även ansöka om rättshjälp och sådan avgörs av den egna inkomsten. Detta bör alltid kollas upp innan och den advokatbyrå du kontaktar kan säkerligen hjälpa dig att reda ut vad som gäller. 

Ser man till brottmål och en misstanke om ett brott som kan leda till minst sex månader i fängelse så handlar det om att man som misstänkt, häktad eller anhållen har rätt till en offentlig försvarare. Det är en grundbult som hela vårt rättssamhälle vilar på: alla ska ha rätt till ett försvar. Står du som misstänkt för ett brott – misshandel, narkotikabrott, vapenbrott – som kan leda till fängelse i som minst sex månader så kommer Tingsrätten att utse en offentlig försvarare till dig och kostnaden för denne betalas av statliga medel. 

Advokat som offentlig försvarare 

Det som du också har rätt att göra är att välja en offentlig försvarare. Är du missnöjd med den advokat som Tingsrätten utsett att sköta ditt försvar så kan du överklaga beslutet och lämna in en egen ansökan. Konkret så innebär detta att du kan kontakta en advokatbyrå i Göteborg, få kontakt med en advokat på denna och – om denne åtar sig ärendet – få exakt den försvarare du själv vill ha. Det är ytterst sällan en sådan ansökan avslås av Tingsrätten och det är en möjlighet man som misstänkt bör ta tillvara på. Att välja rätt advokat gör skillnad!