Gratis hjälp vid vårdnadstvist

Den som hamnar i en vårdnadstvist har möjlighet att få gratis hjälp av en advokat att lösa problemet genom att utnyttja rättsskyddet i sin hemförsäkring.

En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha ansvar för det gemensamma barnet eller barnen. Ibland kan just det ansvaret vara orsaken till separationen. Att få barn innebär att många av ens omedvetna värderingar kommer upp till ytan. Hur man ska behandla sitt barn, hur man ska sätta gränser och hur stor frihet ens barn ska ha kan ge upphov till så stora konflikter att ett äktenskap eller ett samboförhållande inte håller.

Separationen blir därför ännu svårare eftersom båda vill förmedla sina värderingar till barnet. Man tycker kanske att det den andre gör är skadligt eller förminskande av barnen. Den ena kan tro på hårda regler och den andra på frihet från regler. Då hamnar man i en svår situation där olika värderingar står mot varandra. I Sverige har vi klara regler för vilka rättigheter ett barn har. Då är det inte en fråga om värderingar utan lagstadgade rättigheter.

När en vårdnadstvist avgörs av en domstol

Det första man gör när man har olika uppfattningar om vad som är bäst för barnen vid en vårdnadstvist är att kontakta kommunens familjerätt. Här kan man få gratis hjälp att nå en överenskommelse. Om detta inte hjälper blir man tvungen att gå vidare och kontakta en advokat. I hemförsäkringen finns det utrymme för rättshjälp. Därför behöver det inte bli så stora kostnader om man anlitar en advokat för att få hjälp.

När man anlitar en advokat i en vårdnadstvist får man reda på de juridiska rättigheter och skyldigheter man har som förälder. Ett juridiskt ombud kan hjälpa till att formulera de krav man har och är ett stöd under den process som börjar.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: vårdnadstvistt.se