Den osynliga hjälpen

Det finns många som vill ha en tandställning men som drar sig eftersom man inte vill ha synligheten hos den klassiska tandställningen i metall. Men nu finns det osynliga att välja bland.

En tandställning som inte syns men som ändå ger samma resultat som en synlig kan låta som magi, till skillnad mot de mycket synliga tandställningarna i metall. Men idag finns det många olika sätt som man kan korrigera tänder på. Det kan vara genom operation, ett mindre korrigerande hjälpmedel eller en osynlig tandställning som invisalign i Stockholm. Och även om man har använt en tandställning som är synlig så kan man i slutänden behöva ta hjälp av en osynlig tandställning eller en tråd som framöver kommer att hålla tänderna på plats. Det kan behövas om man har gjort en stor ändring av tändernas ställning, som gör att de kanske kommer försöka sträva efter att hamna fel igen.

Besvär av tänderna

Anledningarna till att man väljer att använda tandställning kan vara många. Men generellt sett delar man in det i funktionellt och skönhetsmässigt, även om de två kan vara en och samma sak i vissa fall. Med funktionellt menar man att tändernas position kan vara så att man inte kan tugga på ett bra sätt, att man skadar sig på tunga eller kindernas insida och att man har svårt att rengöra mellan tänderna. Det skönhetsmässiga kan vara att man har gluggar eller att tänderna sitter för tätt ihop, men även att tänderna inte sitter på en rad.